Jesteś młody? Masz power?

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu „młodzi z POWERem”. Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, nie uczestniczysz w kształceniu i szkoleniu, mieszkasz na obszarze woj. mazowieckiego (podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski), jesteś bierny zawodowo, bezrobotny niezarejestrowany, masz niskie kwalifikacje – zgłoś koniecznie swój udział w projekcie.

 

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.04.2019 r. – 31.05.2020 r.

 

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu

 

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu z utworzeniem IPD

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (UP), diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego UP w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-motywacyjne:

 1. Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb UP i IPD – indywidualne konsultacje z doradcą zaw.: 8h/os.
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczno-motywacyjne:
  1. 2h/os.: wstępne konsultacje z psychologiem,
  2. 4h/os. : indywidualne konsultacje, terminy ustalane wg potrzeb UP

Grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy: 32h/gr.

Pośrednictwo pracy

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby + Wsparcie mobilności geograficznej: 8h/os. (w tym 3 godziny indywidualnych konsultacji tj. 3h/os. oraz 5h/os. pracy własnej pośrednika – bez udziału UP).

Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Staż zawodowy: 3 miesiące/os.

 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • egzaminy zawodowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

tel.: 601-380-573
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
mlodzizpowerem@humaneo.pl