JUTRO ROZPOCZYNAJĄ SIĘ SPOTKANIA PSYCHOSPOŁECZNE

Uczestnicy projektu „Nowe Horyzonty!” w terminie od 21.11.2019 r. do 02.12.2019 r. odbywać będą indywidualne spotkania psychospołeczne. Spotkania rozpoczyna IV grupa Uczestników projektu. Miejscem odbywania się zajęć jest Ornata.

Celem projektu „Nowe Horyzonty!” jest aktywizacja społeczna i zawodowa m.in. osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem i osób niepełnosprawnych. Osoby zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”.  

 

Stowarzyszenie Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.