JUŻ 32 STAŻYSTÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO” UZYSKAŁO ZATRUDNIENIE

Z radością informujemy, że już 32 Uczestników projektu „Mogę wszystko” zrealizowało pełną ścieżkę wsparcia udzielanego w ramach projektu i znalazło zatrudnienie. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku od 30 roku życia,  które pozostają bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest dla mieszkańców województwa dolnośląskiego z obszarów objętych programem rewitalizacji.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie, którego udzielamy w ramach projektu „Mogę wszystko” to przede wszystkim:

  • poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD,
  • warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy – zajęcia grupowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa- staże zawodowe wsparcie indywidualne,
  • zwroty za dojazdy,
  • zwroty za osobę zależną.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu „Mogę wszystko”.

 

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.