JUŻ PIĘĆ GRUP W PROJEKCIE „Z POWEREM DO ZMIAN”

Piata grupa uczestników projektu „Z POWERem do zmian” rozpoczyna realizację pierwszego etapu wsparcia. Przed nowymi Uczestnikami identyfikacja indywidualnych potrzeb i możliwości, a następnie opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

Projekt „Z POWERem do zmian” jest realizowany w okresie od 01.09.2020 do 31.10.2022 r. i daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także osobom niepełnosprawnym czy o niskich kwalifikacjach, które mieszkają na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. 

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu – w Bukownie przy ulicy Kolejowej 3 (biuro jest czynne pn.-pt. 8.00-16.00), telefonicznie pod numerem 669 208 172, a także elektronicznie poprzez adres mailowy: zpoweremdozmian@humaneo.pl. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Z POWERem do zmian”.

Zapraszamy!