Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia 2023 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 – 26 lutego 2023 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin maturalny: Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.