KdC-A!: AŻ 4 GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNAJĄ UDZIAŁ WE WSPARCIU

Cztery grupy Uczestników projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA” rozpoczynają udział w organizowanych formach wsparcia aktywności zawodowej. Grupa druga, trzecia, czwarta i piąta w najbliższych dniach rozpoczyna indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. To aż 40 osób, które skorzystają z bezpłatnych form wsparcia zapewnianych w ramach projektu.

 

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) zajęć – w tym 2 godziny z doradcą zawodowym i 2 godziny z psychologiem.

Zakres tematyczny spotkań to:

  • analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych i społecznych,
  • ocena możliwości i szans uzyskania pracy,
  • opracowanie ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Wymagana frekwencja od Uczestników projektu wynosi 100%. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.