KdC-A!: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z COACHEM

Uczestnicy projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” wezmą udział w czterech spotkaniach indywidualnych z coachem. Celem spotkań jest podniesienie samooceny Uczestników oraz analiza ich obecnej sytuacji życiowej.

 

Osoby biorące udział w projekcie rozpoczynają indywidualne spotkania z coachem. Przed Uczestnikami cztery spotkania po 3 godziny każde. Spotkania odbywać się będą w temacie umiejętności społecznych Uczestnika projektu. Zadaniem coacha jest pomoc w postrzeganiu samego siebie, podniesieniu poczucia własnej wartości, a także analiza sytuacji życiowej Uczestnika projektu.

Od Uczestników wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Każda osoba biorąca udział może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.