KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

W terminie od 27.02.2021 do 04.03.2021 r. jedenastu Uczestników projektu rozpoczyna udział w coachingu grupowym w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – AKWTYIZACJA!”. Kolejne zajęcia coachingowe dla 3 grupy uczestników, łącznie 29 osób, odbywać się będą od 02.03.2021 do 08.03.2021 r..

 

Zgodnie z założeniami projektu każdy Uczestnik odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego coachingu z zakresu umiejętności społecznych. Zakres tematyczny spotkań grupowych z coachem to:

  • motywacja i samoocena,
  • poczucie własnej wartości,
  • komunikacja międzyludzka,
  • poprawa własnego wizerunku,
  • dokonywanie adekwatnej oceny siebie,
  • mocne/słabe strony.

Od Uczestników wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Każda osoba biorąca udział może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek oraz materiały do zajęć.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.