KdC-A!: ROZPOCZYNAMY COACHING GRUPOWY

Dziesięciu Uczestników projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” rozpoczyna udział w coachingu grupowym!

 

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego coachingu z zakresu umiejętności społecznych. Zakres tematyczny spotkań to:

  • motywacja i samoocena,
  • poczucie własnej wartości,
  • komunikacja międzyludzka,
  • poprawa własnego wizerunku,
  • dokonywanie adekwatnej oceny siebie,
  • mocne/słabe strony.

Od Uczestników wymagana jest 100% frekwencja na zajęciach. Każda osoba biorąca udział może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek oraz materiały do zajęć.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.