KdC-A!: RUSZAMY ZE WSPARCIEM!

Pierwsza grupa Uczestników projektu „Kierunek dla Ciebie -> AKTYWIZACJA” rozpoczyna indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Dziesięć osób przystąpi do diagnozy swoich potrzeb i możliwości, a następnie opracuje Indywidualny Plan Działania w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

Realizację projektu „Kierunek dla Ciebie -> AKTYWIZACJA” rozpoczynamy od identyfikacji problemów, potencjałów, predyspozycji, zasobów i potrzeb Uczestników projektu. Na podstawie uzyskanych informacji opracowujemy Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, która ułatwia Uczestnikom projektu rozwijanie swoich zawodowych kompetencji.

Zakres tematyczny spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym to:

  • analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych i społecznych,
  • ocena możliwości i szans uzyskania pracy,
  • opracowanie ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.