KIERUNEK -> AKTYWIZACJA: Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie HUMANEO! Dołącz na pokład projektu „Kierunek -> Aktywizacja!” i skorzystaj z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Przed Tobą utworzenie Indywidualnego Planu Działania, coaching, pośrednictwo pracy, dedykowane szkolenia zawodowe oraz staże. Poznaj szczegóły projektu!

 

Do udziału „Kierunek -> Aktywizacja!” serdecznie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują obszary z programu rewitalizacji województwa łódzkiego
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo

Kryteria obligatoryjne w ramach projektu to:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • osoby korzystające z POPŻ

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu „Kierunek -> Aktywizacja!”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!