„Kierunek ->AKTYWIZACJA!” – trwają staże zawodowe

Z radością informujemy, iż kolejni uczestnicy projektu „Kierunek ->AKTYWIZACJA!” biorą właśnie udział w ostatniej formie wsparcia, którą są 4-miesięczne staże zawodowe. Pragniemy zaznaczyć, że kilkanaście osób już jakiś czas temu ukończyło swoje staże zawodowe i tym samym w 100% zakończyło swój udział w projekcie.

Warto zaznaczyć, iż w ramach projektu przewidziano aż 50 miejsc stażowych. Dzięki wzięciu udziału w powyższej formie wsparcia uczestnicy mają możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego, które w przyszłości z pewnością okaże się pomocne w poszukiwaniu wymarzonej pracy. Przykładowe stanowiska pracy to:

1)  Obsługa klienta

2)  Pomoc biurowa

3)  Przedstawiciel handlowy

4)  Pracownik administracyjno-biurowy

5)  Pomoc kuchenna

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/kierunek-aktywizacja/