Data aktualizacji strony 30 marca 2021 r.

Projekt pn. „Kierunek ->AKTYWIZACJA!”
(nr projektu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19)

CEL PROJEKTU:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 34% os. spośród 80 os.(48K, 32M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym os. bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecz., zamieszkujących na obsz. objętych programami rewitalizacji woj. łódzkiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 20 os.(12K, 8M) z ww. gr. docel.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 80 os.(48K i 32M)-są to os. zagrożone ubóstwem lub wyklucz. społ., w tym os. bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Struktura GD:
– 100 % osoby zamieszkujące obszary z programu rewitalizacji

-os. z niepełnosprawnościami – (10K i 6M)

-os. korzystające ze świadczeń pomocy społ.(zaświadczenie z MOPS).- 64UP

-os. korzystające z POPŻ (zaświadczenie) – 8UP

-os. bezrobotne -30 os.

-bierni zawodowo.- 50 os.

Projekt skierowany jest do GD z obszarów woj. Łódzkiego -Uczestnikami projektu są os. fizyczne, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego.

Projekt wynika z obowiązków i pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji województwa łódzkiego.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek -> AKTYWIZACJA!!” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od 01 czerwca 2020 do 31 lipca 2021 roku.
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01 czerwca 2020 do 30 września 2020 roku.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

* zajęcia indywidualne z psychologiem – 1 spot x 2h/os
* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 1 spot x 2h/os

* zajęcia grupowe z coachem –16h/gr – 4 spot x 4h/os
* zajęcia indywidualne z coachem – 12h/os – 4 spot x 3h/os

* zajęcia indywidualne z pośrednikiem – 4 spot x 2h/os

* zajęcia grupowe – 100h/gr – dla 70UP

* 4 miesiące dla 50UP

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

Uczestnicy projektu otrzymają:

  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering na zajęcia grupowe,
  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Orla 23/3
90-317 Łódź

tel.: 663-031-704, 693-160-932
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: kierunekaktywizacja@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 992 205,50 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 942 594,50 zł

Skip to content