„KIERUNEK -> PRACA”, CZYLI ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA

Trwają działania aktywizacyjne w ramach pierwszej edycji projektu „Kierunek -> PRACA”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z firmą Pretender. Jego głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w wieku powyżej 50. roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, a także o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w tym powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, tarnowskiego, miasta Tarnów oraz powiatu nowotarskiego.

Najważniejsze założenia projektu są realizowane w ramach kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej, opartej na Indywidualnym Planie Działania. W grudniu 2018 roku zakończyły się zajęcia pn. „Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika z utworzeniem IPD w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego” dla grupy pierwszej w Gorlicach. Kontynuacją powyższych działań są zaplanowane na styczeń br. zajęcia z zakresu: „Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy”, „Poradnictwo psychologiczne” oraz „Pośrednictwo pracy”.

W drugiej połowie stycznia zakończone zostaną również zajęcia dla grup drugiej i trzeciej w Nowym Sączu z zakresu „Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika z utworzeniem IPD w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego”. Obecnie zakończył się również proces rekrutacji uczestników do grupy czwartej.

Do końca stycznia trwać będzie druga edycja rekrutacji do tego projektu. Kolejne planowane są na przełomie marca i kwietnia oraz czerwca i lipca. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Stowarzyszenie HUMANEO
ul. Nawojowska 3
333-300 Nowy Sącz

e-mail: kierunekpraca@humaneo.pl