„Kierunek -> Praca”: rozpoczynamy zajęcia z doradcą

Informujemy, że od dnia dzisiejszego rozpoczynamy zajęcia z doradcą zawodowym dla kolejnych uczestników projektu „Kierunek -> Praca”. Zajęcia rozpoczyna grupa VI. Życzymy wszystkim powodzenia!

Projekt „Kierunek -> Praca” adresowany jest dla osób w wieku 30 lat i więcej, bez pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. małopolskiego w powiatach: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i m. Tarnów.

Uczestnicy projektu będą zależeć do co najmniej jednej ze wskazanych grup: osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety i bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza).

 

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

 

Sprawdź stronę projektu „Kierunek -> Praca”.