Kolejna grupa rozpoczyna kurs

Informujemy, że ostatnie wolne miejsca na kurs INF.04 „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji” w projekcie „Moje kwalifikacje – mój sukces” zostały właśnie zajęte przez uczestników, którzy niedawno rozpoczęli swój etap podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Gratulacje dla nowych słuchaczy!

Przypominamy, iż kurs będzie realizowany z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Uczestnikom zapewnia się wykwalifikowaną kadrę trenerską, wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Zakres tematyczny zajęć:

1)  BHP

2)  Podstawy informatyki

3)  Projektowanie oprogramowania

4)  Programowanie obiektowe

5)  Programowanie aplikacji desktopowych

6)  Programowanie aplikacji mobilnych

7)  Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych

8)  Testowanie i dokumentowanie aplikacji

9)  Język obcy zawodowy

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/moje-kwalifikacje-moj-sukces/