Kolejna grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy X rozpoczną szkolenie zawodowe o tematyce „Nowoczesny sprzedawca z elementami obsługi kasy fiskalnej”, które odbędzie się w Elblągu. Szkolenie to zostanie podzielone na dwadzieścia spotkań (łącznie 120 godzin na grupę) i potrwa do 20 sierpnia.

Przypominamy, iż szkolenia są zgodne ze zdiagnozowaną potrzebą i potencjałem UP oraz zdiagnozowaną potrzebą regionalnego rynku pracy. Wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach mających na celu identyfikację możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego czy też w spotkaniach z poradnictwa zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/