KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” WEŹMIE UDZIAŁ W WARSZTATACH

Informujemy, że  w terminie  10.06.2019 – 18.06.2019 grupa I, w terminie 19.06.2019 – 26.06.2019 uczestnicy projektu „Zrób krok w stronę aktywności” będą uczestniczyć w 24-godzinnych Warsztatach „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy” w ramach zadania 3. Warsztaty kompetencji społecznych”. Zajęcia będą odbywały się w Braniewie.

 

Zakres tematyczny warsztatów „Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja czasu pracy”:

  • sposoby na podniesienie swojej efektywności w pracy,
  • metody wzmacniania motywacji
  • techniki organizowania pracy własnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.