KOLEJNE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI

Informujemy, iż Uczestnicy grupy  X rozpoczynają 13.02.2020 r. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach zad. 5 Indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Równocześnie informujemy, iż 13.02.2020 r. grupa IX zaczyna szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej” liczące łącznie 150 godzin.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.