KOLEJNE GRUPY RUSZAJĄ Z KWALIFIKACYJNYM KURSEM ZAWODOWYM

Informujemy, że dwie kolejne grupy rozpoczynają właśnie kursy zawodowe „Technik programista” oraz „Technik informatyk”. Kursy te mają na celu przede wszystkim doprowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych, co w przyszłości może znacząco zwiększyć szanse i możliwości uczestników projektu na lokalnym rynku pracy.

Poprzez aktywne uczestniczenie w kursie uczestnicy będą mogli nabyć nowe kompetencje informatyczne oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych czy też programowania aplikacji mobilnych. Szkolenia są w 100% bezpłatne, a wraz z ich zakończeniem uczestnicy projektu przystąpią do napisania egzaminu zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/