KOLEJNE GRUPY UCZESTNIKÓW

Kolejne grupy uczestników wczoraj i dziś rozpoczynają zajęcia. Terminy wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, coachingu, grupowego treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego a także pośrednictwa pracy są dostosowane do możliwości każdego Uczestnika. Spotkania mają na celu udzielnie pomocy i zachęcenie Uczestników do podjęcia pracy nad sobą, swoimi słabymi stronami i uświadomienie sobie swoich obecnych możliwości i szans rozwoju społecznego i zawodowego.


Zapraszamy kandydatów do zgłaszania się do projektu! Poczytaj o naszej propozycji wsparcia „Stała ścieżka aktywności”.