Kolejne grupy ukończyły zajęcia z pośrednictwa pracy

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy V, VI i VII w ostatnim czasie ukończyli kolejną formę wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Na każdego z uczestników przypadały cztery spotkania po dwie godziny podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany w trakcie zajęć obejmował między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/stala-sciezka-rozwoju/