KOLEJNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM!

Kolejna grupa uczestników projektu „Kierunek → PRACA” rozpoczęła spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Ich celem jest kontynuacja działań zmierzających do skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, a zamieszkujących powiaty (woj. małopolskiego): nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i miasto Tarnów. 

 

Projekt daje szerokie możliwości identyfikacji potrzeb i oczekiwań uczestnika, pełnej diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego, a także określenie przyczyn dotychczasowych niepowodzeń w zdobyciu pracy. 

Uczestnicy w ramach realizowanych zadań projektowych mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych, które mogą służyć podniesieniu, uzupełnieniu lub całkowitej zmiany kwalifikacji zawodowych. 

Życzymy powodzenia i pozytywnych efektów w pracy indywidualnej z doradcą zawodowym!

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.