KOLEJNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

W dniu 29. października kolejna grupa Uczestników projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczyna zajęcia z pośrednikiem pracy. Spotkania potrwają do 22. grudnia 2020 roku. Na stronie projektu dostępny jest harmonogram zajęć.

Celem pośrednictwa pracy jest zachęcenie osób biorących udział w projekcie do aktywnego poszukiwania pracy. W trakcie rozmowy pośrednik omawia oczekiwania i potrzeby Uczestnika projektu dot. poszukiwanego zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi przedstawiane są interesujące oferty pracy. Indywidualne spotkania to także okazja do wspólnego poszukiwania pracy.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stała ścieżka rozwoju”:

  • 80 osób  (48K i 32M)  w wieku 18 i więcej lat
  • biernych zawodowo(5K i 3M),
  • z niepełnosprawnościami (2K i 2M),
  • o niskich kwalifikacjach (48K i 32M),
  • bezrobotnych (43K i 29M), długotrwale bezrobotnych (15K i 9M),
  • w wieku powyżej 50 roku życia (4K i 2M),
  • zamieszkałych  zg. z KC na obszarach wiejskich Gm. Powiatu: Ełcki, Kętrzyński, Mrągowski, Olecki, Piski (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

W ramach projektu oferujemy:

– Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym- trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego

– Poradnictwo zawodowe  indywidualne oraz grupowe w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

–  Kursy i szkolenia zawodowe w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

–   Pośrednictwo pracy  w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– Staż w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– Zatrudnienie wspomagane w ramach Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Stała ścieżka rozwoju”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres domowy.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 912 507,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 775 630, 95 zł