Kolejne szkolenia rozpoczęte!

W dniu 07.05.2019 r. rozpoczęło się szkolenie komputerowe na poziomie średniozaawansowanym w miejscowości Końskie, a w dniu 13.05.2019 r. rozpoczęło się szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym w miejscowości Ujazd. W dniu 07.05.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Brzozowa a w dniu 14.05.2019 r. w miejscowości Królewiec w związku z tym kolejni uczestnicy ww. szkoleń podeszli do zewnętrznych egzaminów certyfikujących w zakresie kompetencji cyfrowych ECCC. 

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz w podnoszeniu swoich kompetencji, a osobom, które podeszły do egzaminów serdecznie gratulujemy osiągniętych wysokich wyników!