Kolejne szkolenia rozpoczęte!

W dniu 04.06.2019 r. rozpoczęło się szkolenie komputerowe dla ostatniej już grupy na poziomie średniozaawansowanym w miejscowości Końskie. W dniu 01.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Cegielnia, w dniu 04.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Kozów a w dniu 08.06.2019 r. oraz w dniu 09.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Budzisław (dwie grupy), w dniu 13.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Chmielów oraz w miejscowości Pilczyca. Wszystkie ww. szkolenia realizowane były na poziomie podstawowym. 

W związku z zakończeniem realizacji szkoleń kolejni uczestnicy projektu mieli możliwość podejścia do zewnętrznych egzaminów certyfikujących w zakresie kompetencji cyfrowych ECCC. 

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz w podnoszeniu swoich kompetencji, a osobom, które podeszły do egzaminów serdecznie gratulujemy osiągniętych wysokich wyników!