KOLEJNE SZKOLENIA W PROJEKCIE „KIERUNEK → PRACA”

Rozpoczęła się realizacja kolejnych szkoleń zawodowych w ramach projektu „Kierunek PRACA”. To istotna cześć działań, których celem jest podniesienie, uzupełnienie, a w razie potrzeby także zmiana kwalifikacji zawodowych. 

 

Tym razem uczestnicy zdobywają wiedzę podczas szkoleń: „Obsługa klienta – techniki sprzedaży z elementami IT” oraz „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”. 

Pierwsze spotkania rozpoczęły się 12 grudnia, a ich zakończenie jest planowane na 13 stycznia 2020 roku. Ich uczestnikami są osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące teren powiatów: nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, a także miasta Tarnów.

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.