Kolejne szkolenia zakończone!

Kolejne szkolenia rozpoczęte! 

W dniu 03.07.2019 r. rozpoczęło się szkolenie komputerowe dla grupy na poziomie podstawowym w miejscowości Mydłów. 

W dniu 01.07.2019 r. oraz w dniu 03.07.2019 r. zakończyło się szkolenie na poziomie podstawowym dla dwóch grup w miejscowości Bidziny, natomiast w dniu 06.07.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Radoszyce na poziomie średniozaawansowanym. 

W związku z zakończeniem realizacji ww. szkoleń kolejni uczestnicy projektu mieli możliwość podejścia do zewnętrznych egzaminów certyfikujących w zakresie kompetencji cyfrowych ECCC. 

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz w podnoszeniu swoich kompetencji, a osobom, które podeszły do egzaminów serdecznie gratulujemy osiągniętych wysokich wyników!