Kolejne szkolenia zakończone!

W dniu 22.06.2019 r. oraz w dniu 24.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Bidziny (dwie grupy), w dniu 22.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Budzisław, w dniu 25.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Czekarzewice Drugie, a w dniu 26.06.2019 r. zakończyło się szkolenie dla trzech grup w miejscowości Czekarzewice Drugie oraz w dniu 27.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Ujazd. Szkolenia te realizowane były na poziomie podstawowym. Ponadto w dniu 21.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Końskie, a w dniu 25.06.2019 r. zakończyło się szkolenie w miejscowości Rogowice. Szkolenia w m. Końskie oraz w m. Rogowice realizowane były na poziomie średniozaawansowanym. W związku z zakończeniem realizacji szkoleń kolejni uczestnicy projektu mieli możliwość podejścia do zewnętrznych egzaminów certyfikujących w zakresie kompetencji cyfrowych ECCC. 

Wszystkim osobom, które podeszły do egzaminów serdecznie gratulujemy osiągniętych wysokich wyników!