KOLEJNE SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Druga grupa Uczestników projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” rozpoczyna udział w szkoleniu z umiejętności miękkich! Dowiedź się więcej.

 

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniu z umiejętności miękkich. Zakres tematyczny szkolenia to:

  • rozwój umiejętności osobistych (m.in. podejmowanie decyzji, kreatywność ,zarządzanie czasem, pokonywanie problemów zewnętrznych),
  • kształtowanie kompetencji interpersonalnych (m.in. praca w zespole, komunikacja,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  •  
  • podział ról w zespole, budowanie relacji z ludźmi, którzy dopiero się poznają.

W ramach realizowanego projektu zapewniamy odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering i materiały szkoleniowe.

Aby wziąć udział w szkoleniu Uczestnicy projektu mieli uprzednio zakończyć pierwsze formy wparcia aktywizacji zawodowe. Wymagana od uczestników frekwencja na zajęciach wynosi min. 80%. Każda  z biorących w projekcie osób może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Kompleksowe wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD (Indywidualny Plan Działania), poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i zawodowe. To także szkolenia i coaching oraz staż zawodowy.

Zgłoszenia można składać osobiście w biurze projektu – ul. Suwalska 84 pok. 105 w Ełku, telefonicznie pod numerem 661 906 636, a także w formie elektronicznej na adres: wystarczychciec@humaneo.pl.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zapraszamy!