KOLEJNE SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Kolejna grupa Uczestników projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w dniu 28.12.2020 r. rozpoczyna udział w szkoleniu z umiejętności miękkich! Dowiedź się więcej.


Zakres tematyczny szkolenia to:

  • rozwój umiejętności osobistych (m.in. podejmowanie decyzji, kreatywność ,zarządzanie czasem, pokonywanie problemów zewnętrznych),
  • kształtowanie kompetencji interpersonalnych (m.in. praca w zespole, komunikacja)
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • podział ról w zespole, budowanie relacji z ludźmi, którzy dopiero się poznają.