KOLEJNE WARSZTATY GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI”

Kolejne grupy Uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” rozpoczynają wsparcie grupowe dot. zdobywania i rozwijania kompetencji społecznych.

Kolejne terminy wsparcia grupowego w ramach projektu „Społeczna ścieżka aktywności” to:

– 02.07.2020 do 07.07.2020
– 08.07.2020 do 13.07.2020
– 14.07.2020 do 18.07.2020

Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie internetowej oraz zostaną przekazane przez psychologa telefonicznie każdemu uczestnikowi.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł