KOLEJNI UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH „CHCIEĆ TO MÓC”

Informujemy, iż od dnia 22.07.2019 do dnia 25.07.2019 ruszają Warsztaty: „Chcieć to móc” dla uczestników grupy 4 oraz od 26.07.2019 do 31.07.2019 Warsztaty „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy” w ramach zad.3 Warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia będą odbywać się w Elblągu.

 

Zakres tematyczny warsztatów „Chcieć to móc”: zagadnienia związane z asertywnością, współdziałaniem i umiejętnościami współpracy, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.