KOLEJNY UCZESTNICY PROJEKTU BIORĄ UDZIAŁ W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Informujemy, iż dla grupy 4 w terminie 1.07.2019-2.07.2019 odbędą się indywidualne spotkania z psychologiem w ramach zad. 1 Diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

 

Od 2.07.2019 do 8.07.2019 uczestnicy grupy 4 będą realizować spotkania z doradcą zawodowym w ramach zad. 1 Diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Od 8.07.2019 do 19.07.2019, dla uczestników grupy 4, ruszają spotkania w ramach zad. 2 Indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.