Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza do  udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Konferencja w formule on-line odbędzie się 27 września 2023 roku, w godz. 10.00 – 14.00. Zaproszenie skierowane jest w szczególności do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów.

Podczas konferencji omówione zostaną cele, założenia, przebieg i efekty realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Wystąpią specjaliści, którzy omówią procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w ujęciu diagnostycznym, jak również w zakresie współpracy między poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a szkołami i przedszkolami. Przedstawiona zostanie również rola rodziców w procesie oceny funkcjonalnej oraz możliwości ich wsparcia.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej ORE pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2023/09/konferencja-podsumowujaca-projekt-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-poradnictwa-psychologiczno-pedagogicznego/

Źródło/grafika: ORE