Koniec realizacji projektu „Kierunek -> AKTYWIZACJA!”

Informujemy, że 30 czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację ostatniej formy wsparcia w projekcie, a mianowicie 4-miesięcznego stażu zawodowego. Tym samym realizacja projektu również dobiega końca. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od czerwca 2020 roku na terenie województwa łódzkiego, a jego uczestnikami były osoby wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Przez cały ten czas uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w bezpłatnych szkoleniach zawodowych czy też w zajęciach z pośrednikiem pracy. Ostatnią formą wsparcia były 4-miesięczne staże zawodowe, w których łącznie wzięło udział aż 50 osób.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/kierunek-aktywizacja/