Koniec realizacji projektu „Ku integracji!”

Z dniem 30.06.20232 r. zakończono realizację projektu pn. „Ku integracji!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 01.05.2022 r.

W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!