Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Mogę wszystko”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 maja 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w zajęciach z pośrednictwa pracy czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/strona-projektu-moge-wszystko/