Koniec realizacji projektu „Nowa droga do pracy”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Nowa droga do pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj. dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim wg przepisów Kodeksu Cywilnego (dot. osób fizycznych).

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika, w zajęciach z pośrednictwa pracy czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-droga-do-pracy/