Koniec realizacji projektu „Odpowiedni kierunek”

Informujemy, że 30 kwietnia 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Odpowiedni kierunek”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od czerwca 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego uczestnikami były osoby powyżej 18 roku życia wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych czy też w zajęciach z pośrednikiem pracy. Ostatnią formą wsparcia były trzymiesięczne staże zawodowe, w których wzięło udział 15 osób. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/odpowiedni-kierunek/