Koniec realizacji projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”

Z dniem 31.05.2022 r. zakończono realizację projektu pn. „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 czerwca 2021 roku, a uczestnikami było 40 osób zamieszkujących Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie).

W trakcie realizacji projektu Uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, w zajęciach grupowych z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym!