Koniec rekrutacji do projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”

Informujemy, iż zakończyliśmy już nabór uczestników do projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”. Okres zagrożenia epidemicznego w dużym stopniu opóźnił i wydłużył proces rekrutacji. Ostatecznie kursy zawodowe będą realizowane przez 7 grup liczących po 12 uczestników. Gratulacje dla tych którzy podjęli się nowych wyzwań podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych kwalifikacji.

Przypominamy, iż kury będą realizowane z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Uczestnikom zapewnia się wykwalifikowaną kadrę trenerską, wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Każdy z kursów zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym OKE, natomiast uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązać się z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami szkoleniowymi jakie realizuje nasze Stowarzyszenie. Odwiedź nasze media społecznościowe! https://www.facebook.com/humaneo/