KONKURSY

Misją HUMANEO jest również organizacja inicjatyw i wydarzeń, które promują już na poziomie szkolnym przedsiębiorczość, a także zwiększają dostępność wiedzy niezbędnej później na rynku pracy. Rozwijanie kompetencji młodego pokolenia, to jeden z istotnych elementów kształtujących społeczeństwo obywatelskie.

Zawód nie Zawodzi – konkurs promujący zawody techniczno – informatyczne

Konkurs „Zawód nie Zawodzi” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno-informatycznych. Ponadto ma na celu wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e-learningowych form nauczania.

Konkurs w aktualnej formie sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu sześciu obszarów: informatyczny, techniczny, motoryzacyjny, gastronomiczny, aranżacja przestrzeni, organizacja reklamy.

Poprzez kolejne edycje konkurs ewoluował, zarówno pod kątem regionalnym jak i merytorycznym. W 2014 r. do lidera – Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej – dołączył Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, dodając czwartą kategorię konkursową – aranżację przestrzeni. W konkursie dotychczas brali udział gimnazjaliści z powiatu limanowskiego. Podczas III edycji konkurs z powodzeniem zaproszono kolejnego Lidera Lokalnego – Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, który dodał do oferty konkursowej obszar gastronomiczny. Zwieńczeniem konkursu w 2015 r. był Super Finał z zakresu „savoir vivre na co dzień” zrealizowany pod patronatem Akademii Dyplomacji i Wizerunku.

Więcej informacji: www.zawodniezawodzi.pl

Ogólnopolski projekt rozwoju kompetencji Informatycznych Ambasador

Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych Ambasador skierowany był do publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych. Jego celem była promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zachęcenie do rozwijania kompetencji informatycznych, standaryzacja wiedzy i umiejętności informatycznych, wyłonienie zdolnych uczniów/studentów, posiadających wiedzę i zainteresowania z zakresu informatyki oraz umiejętności organizacyjne i kierownicze, utworzenie Kół Informatycznych ECCC w Placówkach Edukacyjnych przystępujących do Projektu, zrzeszających uczniów/studentów, którzy chcą rozwijać i systematyzować swoją wiedzę informatyczną w oparciu o międzynarodowy standard ECCC. Adresatami konkursu była młodzież szkolna. Konkurs został zrealizowany za pośrednictwem platformy konkursowej e-Ambasador.

Rozważamy możliwość uruchomienia kolejnych edycji konkursu w rozszerzonej formule obejmującej kompetencje cyfrowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi działaniami HUMANEO:

Skip to content