KONTAKT

 


ADRES KORESPONDENCYJNY, SIEDZIBA ZARZĄDU:

Humaneo
ul. Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-31-57-319, REGON: 120195516
Konto główne: 22 1050 1722 1000 0090 3013 2873

stowarzyszenie@humaneo.pl

CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547 70 70
fax: (18) 442 05 77

biuro@humaneo.pl

Informacja prawna

Stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ulicy Nawojowskiej 12, zarejestrowane jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088 w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia.

ODDZIAŁY:

 1.  BIELSKO-BIAŁA (43-300), Armii Krajowej 220, paw. 1, lok 111
 2.  BRZEG (49-300), ul. Piastowska 17
 3.  SŁUPSK (76-200), ul. Szczecińska 57
 4.  LUBLIN (20-346), ul. Długa 5, lok. 61
 5.  ŁÓDŹ (90-447), ul. Piotrkowska 173, piętro 1, lokal nr 109
 6.  MYSŁOWICE (41-400), ul. Obrzeżna Północna 17B
 7.  PRZEMYŚL (37-700), ul. Katedralna 5/20, piętro 1
 8.  RADOM (26-600), ul. Stanisława Zbrowskiego 14
 9.  ELBLĄG (82-300), ul. Warszawska 55, parter, lokal nr 03
 10. BRANIEWO (14-500), ul. Botaniczna 11, lokal nr 5
 11.  HAJNÓWKA (17-200), ul. Nowowarszawska 20

PLACÓWKI:

 1. PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA
  ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz
 2. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna
 3. PLACÓWKA PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
  ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz