Kształtowanie umiejętności społecznych

– zajęcia warsztatowe

Celem szkolenia jest kształtowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kwestie: samooceny, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, autoprezentacji oraz motywacji.

W programie m.in.:

uwarunkowania samooceny oraz rola obrazu siebie w osobowym funkcjonowaniu człowieka, kształtowanie świadomości poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz pozytywnych przekonań na swój temat, trening dokonywania ilościowego bilansu sukcesów i porażek, afirmacja jako sposób stymulowania rozwoju osobistego, model dwustronnej komunikacji jako skuteczny sposób porozumiewania się, efektywna autoprezentacja, wpływ negatywnych przekonań na jakość życia, trening przeformułowania negatywnych przekonań w przekonania konstruktywne.

W wyniku zrealizowanej usługi Uczestnicy poznają metody skutecznego reagowania na agresywne zachowania innych osób oraz radzenia sobie z poniżeniem, nauczą się wyrażania negatywnych emocji bez stosowania agresji i przemocy, dowiedzą się w jaki sposób wyrażać i bronić własnego zdania. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych, interaktywnych zadań zespołowych, kwestionariuszy i testów z autoanalizą oraz omówieniem przez psychologa.

TRENER

Paulina Mos

Psycholog, trener-szkoleniowiec, doradca zawodowy, instruktor terapii zajęciowej. Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W trakcie studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Dzięki studiom podyplomowym w zakresie przygotowania pedagogicznego, pracowała również jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym. Posiada szerokie doświadczenie w pracy 
z młodzieżą oraz osobami wykluczonymi społecznie i biernymi zawodowo. Przeprowadziła około pięć tysięcy godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także ponad dwa tysiące godzin treningów grupowych w zakresie kompetencji miękkich, m.in.: samooceny, motywacji, komunikacji, asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem. Od trzech lat spełnia się w roli trenera, prowadząc cieszące się zainteresowaniem szkolenia biznesowe dla firm, urzędów czy też Ośrodków Pomocy Społecznej. W swojej pracy wykorzystuje aktualne metody terapii zajęciowej i arteterapii oraz elementy coachingu. Jako doradca zawodowy kompleksowo wspiera klienta w doborze przyszłego zatrudnienia, dzięki skutecznej diagnozie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych.

Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna

Szkolenie prowadzi:

Paulina Mos psycholog

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content