„Ku integracji!”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik administracyjno-gospodarczy”

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Ku integracji!” ukończyli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik administracyjno-gospodarczy”.

Miało ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich umiejętności zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem.

Po szkoleniu zawodowym każdy z Uczestników miał możliwość podejścia do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje w zawodzie.