„Ku integracji!”: Grupa V ukończyła szkolenie zawodowe z zakresu „Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży”

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Ku integracji!” ukończyli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży”. Szkolenie to odbywało się od 03 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie).

Miało ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich umiejętności zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem.

Po szkoleniu zawodowym każdy z Uczestników miał możliwość podejścia do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje w zawodzie.