„Ku integracji!”: Grupa V rozpoczęła szkolenie zawodowe z zakresu „Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży”

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Ku integracji!” rozpoczęli bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży”. Szkolenie to realizowane będzie w wymiarze 120 godzin w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie).

Ma ono na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia, podwyższenia i dostosowania swoich umiejętności zgodnie ze zidentyfikowanymi u nich potrzebami czy też potencjałem.