„Ku integracji!”: Realizacja projektu przedłużona do końca czerwca 2023 roku

Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 30.06.2023 r., zatem rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  • jest osobą w wieku powyżej 18 roku życia;
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!