„Ku integracji!”: Rekrutacja do projektu nadal trwa

Rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa!

W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji;
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne;
  • trening umiejętności społecznych;
  • pośrednictwo pracy;
  • szkolenia zawodowe;
  • staż zawodowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!

Więcej informacji: https://www.humaneo.pl/ku-integracji/