„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych.

Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do którego dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje. Wsparcia skierowane było na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i rozwijanie umiejętności u pracodawców.